Grifinova výzva pro všechny TROJKAŘE * K3

Příští rok se Karvinská TROJKA dožívá nepřetržité oddílové činnosti neuvěřitelných 60 let. Antek navrhl, že bychom při příležitosti šedesáti let založení oddílu mohli znovu vydat moje dva romány, které jsem vytěžil z činnosti oddílu za období roků 1968 až 1970. Obě knížky byly v minulosti pod názvem Můj první skautský rok a Můj druhý skautský rok v našem oddíle vydány. Souhlasil jsem.
Dva nerozluční kamarádi Jirka a Flint zoufale touží po prožití jakéhokoliv vzrušujícího dobrodružství. Pouhé shlédnutí dobrodružných filmů v místním kině jejich touhu nedokáže ukojit. Když už si myslí, že v jejich městě se nedá nic dobrodružného prožít, nastává 21. srpen 1968 – obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy, iniciované Sovětským svazem. Mezi stovkami vylepených protestujících letáků proti okupaci, najdou v jedné zapadlé uličce ve staré části města náborový letáček do nově vznikajícího skautského oddílu. Výzvy uposlechnou a od tohoto okamžiku se stávají účastníky velkého dobrodružství, o kterém předtím jen snili. Vydrželo to ale jen dva roky a Junák byl z politických důvodů opět, už po třetí ve své historii, zakázán.

Protože ale text příběhu obsahoval neuvěřitelné množství překlepů a gramatických chyb, které moji oddíloví čtenáři laskavě přehlíželi, rozhodl jsme se, že obě knížky spojím v jednu pod názvem Tajemství Strže strachu a doplním ji vloženým seznamem všech našich táborů, které jsme za těch šedesát let uspořádali.

Až do15. tábora roku 1983 jsme vedli v kronikách zápisy z táborů, takže nebyl problém sestavit stručnou tabulku našich táborů, jak je znázorněno na obrázku vlevo včetně stručného popisu. Od tohoto roku po přestěhování se s rodinou do Olomouce se nikdo s doplňováním táborů nezatěžoval a vrátili jsme k nim až v době digitalizace v novém století (!). Naštěstí Mona se svou fenomenální pamětí dokázal z hlavy sepsat názvy všech táborů, ale v seznamu táborů (viz tabulka dále) nemáme doplněné následující:

 

 

Samostatné tábory Karvinské TROJKY:

16 – 1984: TÁBOR VOLNOSTI, Kde: Kateřinky, Dolní Lomná, Beskydy

Znak tábora NENÍ

17 – 1985: TÁBOR VELKÉ VODY Kde: Kateřinky, Dolní Lomná, Beskydy

NENÍ

19 – 1986: TÁBOR NA ŘECE OGOONE

NENÍ

20 – 1988: MĚSÍČNÍ TÁBOR

NENÍ

21 – 1989: TÁBOR NA VĚŽNICI

NENÍ

22 – 1990: TÁBOR POD JUNÁCKOU VLAJKOU

NENÍ

23 – 1991: TÁBOR 278. MÍLE

NENÍ

24 – 1992: TÁBOR MODRÝCH KAMENŮ

NENÍ

25 – 1993: TÁBOR DVA PSI

NENÍ

26 – 1994: VLČÍ TÁBOR

NENÍ

27 – 1995: TÁBOR V ČESKÉM RÁJI

NENÍ

28 – 1996: TÁBOR ATLANTŮ

NENÍ

29 – 1997: KOMÁŘÍ TÁBOR

NENÍ

30 – 1998: TÁBOR ČERNÝCH ČÁPŮ

NENÍ

31 – 1999: TÁBOR ČERNÉHO DELFÍNA

NENÍ

32 – 2000: TÁBOR ZTRACENÝCH

NENÍ

33 – 2001: TÁBOR NA BLATECH

NENÍ

34 – 2002: TÁBOR NA POMEZÍ

NENÍ

35 – 2003: MARSŮV TÁBOR

NENÍ

36 – 2004: TÁBOR NA MALÉ SKÁLE

NENÍ

37 – 2005: VÁNOČNÍ TÁBOR

NENÍ

40 – 2008: TÁBOR V JANOVĚ

NENÍ

41 – 2009: TÁBOR JUNIORŮ

NENÍ

 

 

Společné tábory Karvinské a Olomoucké TROJKY:

38 – 2006: OSADA DEŠŤŮ

Znak tábora JE

39 – 2007: TÁBOR VELKÉHO KRUHU

Znak tábora JE

42 – 2010: PLŠÍ TÁBOR

NENÍ

43 – 2011: TÁBOR S MILADOU

NENÍ

44 – 2012: TÁBOR NA ÚVAZKU

Znak tábora JE

45 – 2013: SLUNEČNÍ TÁBOR

Znak tábora JE

46 – 2014: VOLTŮV TÁBOR

Znak tábora JE

47 – 2015: TÁBOR KŘIKU

Znak tábora JE

48 – 2016: TÁBOR III. ODDĚLENÍ

NENÍ

49 – 2017: SATURNŮV TÁBOR

NENÍ

50 – 2018: VĚTRNÝ TÁBOR

NENÍ

51 – 2019: TÁBOR ČISTÉ VODY

NENÍ

52 – 2020: TÁBOR ODVÁŽNÝCH

NENÍ

54 – 2022: TÁBOR PERUTÍ

NENÍ

55 – 2023: APRÍLOVÝ TÁBOR

NENÍ